Murbier er helt almindelige insekter, hvis naturlige bosted er kalk og ler. Murbier kan også lave deres gange i dårlig mørtel lavet af kalk, og de angriber gerne sydvendte, varme mursten. Murbierne laver kun deres gange i selve mørtlen og går ikke ind i selve mursten eller hulmure. I langt de fleste tilfælde er den aktuelle skade ikke alvorlig her og nu, men blot tilstedeværelsen af murbier kan skabe problemer mellem køber og sælger. I forsikringsmæssig henseende må bekæmpelse af beskedne angreb betragtes som almindelig vedligeholdelse. Foretages der ikke forebyggende vedligeholdelse eller bekæmpelse, vel angrebet i værste tilfælde være skyldig i nedfald af bygningskonstruktionen.

Ligeledes kan angrebet smitte nabohuse.

Murbierne har deres navn, fordi de for det meste arbejder i fuger imellem mursten. De hører til de såkaldte single bier, det betyder de ikke er en del af et samfund som feks. honningbierne, men ses ofte kolonivis. I sommeren (juni til august) kan man se murbier i fuld gang med arbejde. Det er meget små bier, 6-8 mm lange, behåret og med hvidlige ringe omkring bagdelen.Hver eneste hun bygger sin helt egen bolig og samler selv føde til sine larver. Murbierne laver vandrette gange i mørtlen med en diameter på 0,5 cm. De fleste af hullerne kan ses i de vandrette fuger .

Murbier kan stikke, men er meget lidt aggressive.